Aktuality ze světa ekonomiky a financí

27.11.2017
Využívání ICT v podnikatelském sektoru


12.10.2017
Statistika sportu


11.9.2017
Experti očekávají zvýšení úrokových sazeb, pravděpodobně v listopadu


1.9.2017
Česká ekonomika je v polovině roku stále v dobré kondici


21.6.2017
Česká ekonomika v prvním čtvrtletí akcelerovala


13.6.2017
Ceny nemovitostí rostou nejrychleji v EU a jsou nadhodnocené


6.3.2017
Finanční správa bude benevolentnější


14.2.2017
Odhad ČSÚ: Ekonomika v roce 2016 vzrostla o 2,3%


7.2.2017
Výdaje ČNB na měnové reference rostou stále rychleji


30.11.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru


3.10.2016
Daňové intervence pokračují


5.5.2016
ČNB pokračuje v intervencích proti silné koruně


18.4.2016
Zákon o EET vyšel ve Sbírce zákonů


30.3.2016
ČSÚ zveřejnil makroekonomické údaje za rok 2015 - české ekonomice se dařilo


2.12.2015
Ústavní stížnost na kontrolní hlášení DPH


27.11.2015
Česká ekonomika si ve 3. čtvrtletí meziročně polepšila o 4,5 %


Využívání ICT v podnikatelském sektoru

27.11.2017

 

ČSÚ zveřejnil studii na téma Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru. Nekteré statistické výsledky se daly očekávat, jiné ale jsou překvapující. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o údaje z ledna 2017 a firmami se rozumí všechny firmy s deseti a více zaměstnanci.

- počítačovou sítí jsou vybaveny tři čtvrtiny firem, pouze 15% z nich nemá bezdrátové připojení ke své síti

- více než polovina firem má zřízený vzdálený přístup k firemním aplikacím a dokumentům. U firem nad 250 zaměstnanců jde o drtivou většinu - 95% z nich má vzdálený přístup k vlastním datům

- připojení k internetu neměla pouhá 2% firem. Nerozšířenější rychlost připojení je v rozmezí 10-30 Mb/s (39% firem)

- webové stránky má převážná většina firem  - přesně je to 83% firem. Více než polovina webových stránek je přizpůsobena pro prohlížení na mobilních zařízeních (tedy mají tzv. responzivní design). Další zajímavý fakt je, že pouze v 15% firem provádí vývoj webových stránek výhradně vlastní zaměstnanci. Drtivou většinu služeb spojených s webem tedy firmy nakupují

- sociální sítě aktivně využívá pouze 35% firem. Lídry ve využívání tohoto nástroje jsou firmy v oblasti ubytování (55% z nich) a stravování a pohostinství (44% z nich). Nejhorší jsou v tomto naopak energetické firmy (13%) a poněkud překvapivě i firmy podnikající v oblasti IT (15%)

- cloudové služby (e-mail, kancelářský SW, ukládání dat v cloudu, účetní aplikace v cloudu) využívalo v lednu 2017 22% firem, rok předtím to bylo jen 18% firem

- téměř tři čtvrtiny firem vystavovaly a zasílaly faktury v elektronické podobě, ale drtivá většina takto vystavených faktur (82%) byla ve formátu neumožnujícím jejich automatizované zpracování

- technologii RFID nebo NFC pro identifikaci např. zboží využívá pouze 8,6% firem

- k pracovním účelům využívá počítač téměř polovina pracovníků v podnikatelském sektoru; přenosný počítač, tablet ci smartphone má v práci k dispozici čtvrtina zaměstnanců

- pro své potřeby zaměstnává IT odborníky pětina firem, tito IT odborníci tvoří 2,8% zaměstnaných osob

 

[zdroj: czso.cz]

Statistika sportu

12.10.2017

ČSÚ vydal publikaci s názvem Statistika sportu: základní ukazatele. Jsou v ní shrnuty zajímavé statistické ukazatele o českém sportu:

- fyzické aktivitě se alespoň jednou týdně a nejméně 10 minut v kuse věnuje přibližně třetina populace

- nejaktivnější jsou pochopitelně mladí lidé ve věku 15-24 let; pravidelně jich sportuje 68%. Na opačném konci zcela očekávatelně stojí věková skupina nad 75 let, ve které pravidelně sportuje jen 5,6%

- z hlediska velikosti členské základny jsou nejoblíbenějšími sporty fotbal a tenis, kde převažují muži. Na třetím místě je volejbal, který je více oblíbený u žen, následuje pak sestupně lední hokej, atletika, plavecké sporty, golf, lyžování, basketbal, stolní tenis a házená. Dominanci fotbalu dokládá skutečnost, že členská základna fotbalu je větší než součet členské základy zbývajících jmenovaných sportů

- podnikatelské subjekty v oblasti sportu dosáhly v roce 2015 příjmy cca 20 miliard Kč

- v oblasti sportu je zaměstnáno přibližně 0,6% zaměstnanců z celé ekonomiky. V absolutních číslech jde o více než 31 tisíc osob. Po započítání dobrovolníků v nestátních neziskových organizacích se dostaneme k hodnotě 52,5 tisíce osob, přičemž ani toto číslo není konečné, protože neobsahuje trenéry malých klubů, amatérské rozhodčí atd.

- přímé sportovní povolání v roce 2015 vykonávalo 13,9 tisíce zaměstnanců, z nichž více než polovinu tvořili sportovní trenéři, instruktoři nebo úředníci sportovních klubů. Profesionální sportovci tvoří 18% z tohoto množství. Situaci v profesionálním sportu pak dokresluje fakt, že průměrná mzda sportovních trenérů, instruktorů a úředníků sportovních klubů je asi o 500 Kč vyšší, než průměrná mzda profesionálních sportovců

 

[zdroj: czso.cz]

 

Experti očekávají další zvýšení úrokových sazeb, pravděpodobně v listopadu

11.9.2017

V polovině prázdnin se bankovní rada ČNB rozhodla navýšit dvoutýdenní repo sazbu z 0,05% na 0,25%. Jedná se o základní úrokovou sazbu, která slouží při finančních operacích na bankovních trzích a od níž se tak odvíjí úročení komerčních úvěrů, ale například i výše zákonných úroků z prodlení.

Banka navýšením své základní úrokové sazby reagovala na růst české ekonomiky a vývoj české koruny.

Česká ekonomika nadále roste a s ní i míra inflace, která se dle odhadů bude držet na úrovni kolem 2,5 procenta i v nadcházejících měsících. V odborných kruzích tak sílí přesvědčení, že se ČNB pokusí zabránit přehřívání ekonomiky a to dalším zvýšením základní úrokové sazby.

Jestli o této změně bankovní rada skutečně rozhodne na svém listopadovém zasedání a jestli navýší dvoutýdenní repo sazbu na dvojnásobek - tedy na 0,5% - se teprve ukáže. Experti to nicméně takto očekávají jako nepravděpodobnější scénář.

[zdroj: kurzy.cz, byznys.ihned.cz]

Česká ekonomika je v polovině roku stále v dobré kondici

1.9.2017

 

Podle zpřesněného odhadu ČSÚ byl hrubý domácí produkt ČR ve 2. čtvrtletí 2017 o 2,5% vyšší než v předchozím čtvrtletí.  Dařilo se většině odvětví, k meziročnímu růstu nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl. K růstu české ekonomiky přispěly i stabilní výsledky zahraničního obchodu - saldo zahraničního obchodu zboží a služeb dosáhlo 92,9 miliard korun. Růst ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti.

[zdroj: ČSÚ]

ČSÚ: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí 2017 akcelerovala

21.6.2017

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí akcelerovala. Rostly mzdy, ale i ceny. Vývoz dosáhl nejlepšího čtvrtletního výsledku v historii.

K ekonomické prosperitě nejvíce přispěly služby těsně následované zpracovatelským průmyslem. Mezičtvrtletní růst tuzemské ekonomiky byl jeden z nejrychlejších mezi členskými státy EU.

Český vývoz dosáhl objem 898 miliard korun, což je nejvíce v rámci čtvrteltních hodnot v historii samostatné České republiky. Tahounem vývozu pak zůstala motorová vozidla. Český dovoz pak dosáhl hodnoty 836 miliard korun, což oproti předchozímu čtvrtletí znamená nárůst, na němž se projevil zejména vliv růstu cen ropy a zemního plynu.

[zdroj: ČSÚ]

 

Ceny nemovitostí rostou nejrychleji v EU a jsou nadhodnocené

13.6.2017

Česká národní banka zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték. Vedl ji k tomu rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Levné hypotéky zvyšují zájem o nemovitosti a to tlačí jejich ceny nahoru. Tento růst pak vede k dalšímu růstu objemu poskytnutých úvěrů, čímž dochází k roztáčení spirály.

Poskytovatelé úvěrů budou muset zjišťovat, zda klient nemá další úvěry a zda se u nich nedostal do problému se splácením. Původně musel postytovatel úvěru ověřovat pouze hypočetní úvěry klienta, nyní se ověřování vztahuje na všechny typy úvěrů včetně spotřebitelských.

[zdroj: ČTK]

Finanční správa bude benevolentnější

6.3.2017

Ministerstvo financí zmírnilo pravidla pro prominutí pokut souvisejících s kontrolním hlášením DPH.  Podnikatel, který dostal od Finančního úřadu pokutu za chybné nebo pozdní předání kontrolního hlášení, může nově požádat o prominutí pokuty.

 • žádost o prominutí pokuty je možné podat do tří měsíců
 • kladně bude vyhověno pouze poplatníkům, kteří jinak bezchybně plnili své povinnosti související s kontrolním hlášením
 • za rok 2016 je možné požádat o odpuštění dvou pokut
 • od roku 2017 bude prominuta maximálně jedna pokuta
 • Ministerstvo financí změny zakotvilo v aktualizované metodice

Odhad ČSÚ: Ekonomika v roce 2016 vzrostla o 2,3%

14.2.2017

Podle předběžného odhadu byl hrubý domácí produkt v roce 2016 o 2,3 % vyšší než v předchozím roce. K jeho růstu přispívaly zejména spotřeba domácností a zahraniční obchod. Z rostoucí domácí a zahraniční poptávky těžila většina odvětví národního hospodářství, zejména zpracovatelský průmysl. Výjimkou bylo stavebnictví, jehož výkonnost byla výrazně nižší než v roce 2015.

Trh práce byl v roce 2016 pozitivně ovlivněn pokračujícím ekonomickým růstem. Zaměstnanost byla o 1,8 % vyšší než v roce 2015.

[zdroj: ČSÚ]

Výdaje ČNB na měnové intervence rostou stále rychleji

7.2.2017

Za celý loňský rok ČNB na nákup eur vydala 455 miliard korun, dvě třetiny z toho připadly na poslední čtyři měsíce roku. Objem intervencí na začátku letošního roku podle odhadů dále výrazně vzrostl. Jen za leden dosáhl 350 až 400 miliard korun. Nákupy eur se tak za jediný měsíc přiblížily objemům za celý loňský rok. Důvodem je zejména sílící příliv spekulativního kapitálu ze zahraničí - investoři věří, že po ukončení kurzového závazku, které centrální banka vidí jako nejpravděpodobnější v polovině letošního roku, koruna posílí a oni budou moci dříve nakoupenou českou měnu se ziskem prodat. Nebýt událostí,  jako bylo hlasování o brexitu či výsledky amerických prezidentských voleb, které na trhy přinesly nejistotu, byla by celková suma za rok 2016 patrně ještě o několik stovek miliard korun vyšší.

[zdroj: ihned.cz]

Zákon o spotřebitelském úvěru

30.11.2016

Od prosince v Česku začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který přináší výraznou změnu pravidel na trhu s půjčkami.
Nový zákon výrazně sníží počet firem, které úvěry nabízejí, a zpřehlední tak trh. Zatímco dnes stačí pro poskytování půjček živnostenský list, nově bude třeba licence od České národní banky. Tu získají firmy, které jednak složí základní kapitál ve výši alespoň 20 milionů korun a které také přesvědčí ČNB o své důvěryhodnosti a odbornosti.
Ty, které na trhu již dnes působí, mají od začátku prosince tři měsíce na to, aby o licenci ČNB požádaly.

[zdroj: ihned.cz]

Devizové intervence pokračují

3.10.2016

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok ve čtvrtek prohlásil, že banka neukončí devizové intervence dříve než ve druhém čtvrtletí 2017. „Neuvažujeme o možném scénáři, že bychom předsunuli exit do prvního čtvrtletí.
Mezi ekonomy navíc v poslední době navíc sílí přesvědčení, že centrální banka nevycouvá z intervenčního režimu ani v polovině příštího roku, ale spíše až v jeho závěru.

[zdroj: idnes.cz]

ČNB pokračuje v intervencích proti silné koruně

 5.5.2016

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 0,05 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 0,25 %. Bankovní rada ČNB také rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek ČNB v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR.

[zdroj: ČNB]

Zákon o elektronické evidenci tržeb vyšel ve Sbírce zákonů

18.4.2016

Zákon o elektronické evidenci tržeb byl 13.4.2016 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 112/2016 Sb.

Povinnost evidovat tržby bude zavedena postupně:

 • 1. fáze od 1.12.2016 se bude týkat ubytovacích a stravovacích služeb (NACE 55, 56)
 • 2. fáze od 1.3.2017 se bude týkat maloobchodu a velkoobchodu (NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47)
 • 3. fáze od 1.3.2018 se bude týkat ostatních činností vyjma činností vyjmenovaných ve fázi 4. (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství - zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích)
 • 4. fáze od 1.6.2018 se bude týkat zbývajících řemesel a výrobních činností (NACE 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96)

Jednotlivé kroky podnikatelů před zahájením evidence tržeb: (dle Finanční správy ČR z webu http://www.e-trzby.cz/cs/zakladni-kroky-k-evidenci-trzeb)

 1.  Zjistím si, zda mám povinnost evidovat tržby http://www.e-trzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje
 2. Ověřím si, odkdy budu evidovat http://www.e-trzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby
 3. Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve zjednodušeném režimu http://www.e-trzby.cz/cs/zpusoby-evidence-a-uctenka
 4. Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci http://www.e-trzby.cz/cs/vybaveni-pro-evidovani-trzeb
 5. Zařídím si přístup na portál e-tržby a certifikát http://www.e-trzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb

  ... a mohu začít evidovat (Edit AD Economy: tvůrcům citovaných webových stránek zjevně nikdo nevysvětlil rozdíl ve významu sloves "mohu" a "musím"... )

[zdroj: www.e-trzby.cz]

ČSÚ zveřejnil makroekonomické údaje za rok 2015 - české ekonomice se dařilo

30.3.2016

Nízká cena ropy a zrychlené čerpání peněz z fondů EU ve spojení s uvolněnou měnovou a fiskální politikou napomohly růstu HDP v roce 2015 o 4,3 %, když v roce předchozím stoupl o 2 %. Ekonomice se dařilo nejvíce za posledních osm let, i v porovnání s Evropou byl vývoj českého hospodářství výjimečný. Proti EU (+1,8 %) stoupl výkon ekonomiky více než dvojnásobným tempem, v porovnání s eurozónou (+1,5 %) byl její růst téměř trojnásobný.

K růstu ekonomiky přispěla především domácí poptávka a z ní hlavně investice, z pohledu strany nabídky na něm rovnoměrně participovaly zpracovatelský průmysl a služby. Růst byl neinflační, podpořen vyšší dynamikou úvěrů domácnostem a podnikům a doprovázelo ho zlepšení vnějších ekonomických vztahů i hospodaření státu.

[zdroj: ČSÚ]

 

Ústavní stížnost na kontrolní hlášení DPH

2.12.2015

Na poslední chvíli, než začne 1. ledna platit klíčový zákon Andreje Babiše o povinných kontrolních hlášeních pro plátce DPH, podává skupina 21 senátorů v čele s majitelem hazardního kolosu Synot Ivo Valentou a šéfem senátorů ODS Jaroslavem Kuberou proti zákonu ústavní stížnost. Iniciátorem stížnosti je Strana soukromníků, za kterou byl senátor Valenta do horní komory parlamentu zvolen.
Straně soukromníků se nelíbí nejen byrokracie spojená s odevzdáváním kontrolních hlášení, ale mají obavy i z případného zneužití odesílaných dat.

[zdroj: idnes.cz, rozhlas.cz]

Česká ekonomika si ve 3. čtvrtletí meziročně polepšila o 4,5 %

27.11.2015

Zpřesněný odhad potvrdil, že si česká ekonomika udržela vysoké tempo růstu i ve 3. čtvrtletí letošního roku. Vedle stabilního růstu spotřeby domácností a investic byl tento vývoj významně podpořen i výdaji vládních institucí a zahraniční poptávkou. Hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl meziročně o 4,5 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím tohoto roku se reálně zvýšil o 0,5 %.

[zdroj: ČSÚ]